Конерт Анна

Эксперт в области воздушного права, профессор, доктор права
Варшава (Польша)
Konert Anna

Образование: 

С 2001 года по 2005 год - обучалась в Университете имени Николая Коперника в Торуни, магистр права. Премия "Лучший студент юридического факультета университета Николая Коперника" (2004). Приз лучшему выпускнику университета (2005).

С 2001 года по 2006 год - обучалась в Университете имени Николая Коперника в Торуни, магистр международных отношений. Медаль Сената университета за достижения (2005).

С 2003 года по 2005 год - изучала  европейское право в Центре европейских исследований имени Жана Монне.

С 2005 года по 2009 год - обучалась в Университете имени Николая Коперника в Торуни, доктор права.

С 2006 года по 2009 год - обучалась в Университете Пантеона Ассас (Париж II), доктор права.

Преподавательская деятельность: 

С сентября 2009 года по настоящее время является заместителем декана и профессором гражданского права и воздушного права на юридическом факультете Лазарского университета, Варшава.

В 2010 году - приглашенный профессор польского процессуального права Сарагосского университета, Сарагоса.

В 2010 году - приглашенный профессор польского процессуального права Universidad Complutense de Madrid.

С сентября 2010 года по январь 2012 года работала преподавателем европейского права в Университете имени Кардинала Стефана Вышинского, Варшава.

С октября 2012 года по настоящее время - директор программ LL.M по воздушному праву в Лазарском университете, Варшава.

С января 2014 года по настоящее время является директором Института воздушного и космического права Лазарского университета, Варшава.

Иное: 

С 2006 года по ноябрь 2007 года - юрист офиса Air France в Нью-Йорке.

С ноября 2008 года по настоящее время - адвокат в Göhmann Rechtsanwälte & abogados.

С 2009 года по настоящее время - юрист юридического бюро Anna Konert.

С декабря 2013 года по настоящее время является вице-президентом Польского авиационного клуба.

С октября 2013 года по настоящее время является членом Правления Европейской ассоциации воздушного права (EALA).

Партнер юридической фирмы K&K в Варшаве.

Бывший директор ИАТА ОВД в Варшаве.

Публикации: 
Konert A. Air carrier liability in case of turbulence, Ius Novum 1/2010.
Konert A. Air Carrier Liability in International Transportation, Wolters Kluwer, Warsaw. 2010.
Konert A. Air carrier liability under Polish Air Law, Indian Journal of International Law vol 50 №2, 2010.
Konert A. Air carriers liabilities for passengers, International Journal of Private Law Vol.4 №3 2011.
Konert A. Air Crash Victims Families’ Rights, Jurysta 7-8/2008.
Konert A. Air crash victims’ families assistance plan, Ius Novum №4, 2011.
Konert A. Air Passengers Rights, Jurysta 9/2007.
Konert A. Aspekty prawne badania zdarzeń lotniczych w świetle Rozporządzenia 996/2010. Uczelnia Łazarskiego, 2013.
Konert A. Class action in Poland and Spain International Journal of Private Law, Vol 5 №4, 2012.
Konert A. Compensatio lucre cum damno en derecho polaco, Revista Hispano Chilena de Derecho Procesal Civil №5, 2011.
Konert A. Compensation for non-pecuniary damage caused by lost of baggage - comments for C-63/09 Axel Walz v. Clickair S.A. case, Europejski Przegląd Sądowy №10, 2011.
Konert A. Damages Resolution for the Victims of the Presidential Flight Air and Space Law Volume XXXVIII №2/2013.
Konert A. De la compensacion lucri cum damno en derecho polaco. Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidade da Coruña Vol. 17, 2013.
Konert A. Definition of "delayed flight" - comments for C-83/10 Rodriguez v. Air France, Europejski Przeglad Sadowy №8/2012.
Konert A. Derechos de Los Pasajeros Aereos, Revista de Derecho y Cambio Social, Número 13 - Ańo IV - 2007-2008, Peru.
Konert A. Embarking and disembarking as a condition of air carrier liability, Indian Journal of International Law vol 50 №4, 2010.
Konert A. European Civil Code - against or pro from experienced lawyers perspective. Uczelnia Łazarskiego, 2012.
Konert A. European Vision for Air Passengers. Uczelnia Łazarskiego, 2014.
Konert A. International court of civil aviation - the best hope for uniformity, Indian Journal of International Law Vol. 52, №3, July-September 2012.
Konert A. La circulation des personnes sur le plan international et européen. Editions universitaires europeennes, 2012.
Konert A. Liability in Case of a Bird Strike, Jurysta 10/2008.
Konert A. Liability of a Travel Agency, Jurysta Nr 1/2009.
Konert A. Objective liability in Spanish Civil Law, Ius Novum 3/2010.
Konert A. Odmowa przyjęcia na pokład statku powietrznego według przepisów rozporządzenia 261/2004.
Konert A. Odpowiedzialność producenta systemów antykolizyjnych za szkody spowodowane przez wypadek lotniczy nad Uberlingen [Traffic Collision Avoidance Systems producer’s liability for damage caused by Uberlingen mid-air collision], Ius Novum 2015.
Konert A. Odpowiedzialność za szkodę na ziemi wyrządzoną ruchem statku powietrznego, Wolters Kluwer, 2014.
Konert A. Overbooking in Air Transport, Radca Prawny №4 2007.
Konert A. Prawotwórcza moc trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej – clara non sunt interpretanda? (in:) A.Konert (ed.), Internacjonalizacja i europeizacja prawa lotniczego, Wydawnictwo Uczelni Łazarskiego, Warszawa 2015.
Konert A. Private Law - Rights, Duties & Conflicts, (in: ) Air carriers liabilities for passengers. International Associacion of IT Lawyers. 2010.
Konert A. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny №4/2013.
Konert A. Special Protection of Disabled Persons and Persons with Reduced Mobility when Travelling by Air – Regulation (EC) No 1107/2006, McGill Annals of Air and Space Law , Vol.XXIII 2008.
Konert A. Terroryzm lotniczy - problematyka kompensacji szkód Państwo i Prawo №3, 2013.
Konert A. Ubezpieczenia lotnicze. Wolters Kluwer, 2014.
Konert A. Wycieczki lotnicze - aspekty prawne (w:) Odpowiedzialność biur podróży a ochrona klientów w prawie polskim i Unii Europejskiej (red.) M. Nesterowicz, Toruń 2013.
Konert A. Zakres zastosowania Rozporządzenia 261/2004 - glosa do wyroku TS (czwarta izba) z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie C-173/07 Emirates Airlines Direktion für Deutschland v. Dietherowi Schenkelowi, Europejski Przegląd Sądowy №4/2014.
Konert A. Zryczałtowane odszkodowanie za opóźniony lot - glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 19.11.2009 r. w sprawach połączonych: C-402/07 i C-432/07 Sturgeon vs. Air France, Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - №2/2013.
Konert A., Hans Ephraimson-Abt. Disabled Persons in the EU, Canada and in the US, Air and Space Law 3/2008.
Konert A., Kasprzyk P., Rycak M., Czas pracy personelu latającego w lotnictwie cywilnym [Air cabin crew working hours in civil aviation], Monitor Pracy 8/2015.
Konert A., Katarzyna Jaworek, Jakub SznajderKatarzyna. Problematyka odpowiedzialności Skarbu Państwa oraz innych podmiotów za szkody wyrządzone na skutek zderzenia statków powietrznych ze zwierzętami, Ius Novum 1/2014.
Konert A., Urlich von Jeinsen. Are Non Pecuniary Damages Recoverable in Europe?- A Comparison, McGill Annals of Air and Space Law, Vol.XXIV 2009, Montreal. 2009.
Видеоматериалы: 
    English中文