Литература по воздушному и космическому праву - "K"

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я

K

Kaljajarvi Torsten. International Airlines - The Great Jet Gamble, "Fortune", June 1958.
Kim Doo Hwan, Regulations and Laws on the UAS (Unmanned Aircraft Systems: Drone) in the ICAO, USA, China, Japan, Australia, India, Korea & Rwanda.
Kittrie Nickolas N. United Stated Regulation of Foreign Airlines Competition, "The Journal of Air Law and Commerce", vol. 29, Winter 1963, No 1.
Konert A. Air carrier liability in case of turbulence, Ius Novum 1/2010.
Konert A. Air Carrier Liability in International Transportation, Wolters Kluwer, Warsaw. 2010.
Konert A. Air carrier liability under Polish Air Law, Indian Journal of International Law vol 50 №2, 2010.
Konert A. Air carriers liabilities for passengers, International Journal of Private Law Vol.4 №3 2011.
Konert A. Air Crash Victims Families’ Rights, Jurysta 7-8/2008.
Konert A. Air crash victims’ families assistance plan, Ius Novum №4, 2011.
Konert A. Air Passengers Rights, Jurysta 9/2007.
Konert A. Aspekty prawne badania zdarzeń lotniczych w świetle Rozporządzenia 996/2010. Uczelnia Łazarskiego, 2013.
Konert A. Class action in Poland and Spain International Journal of Private Law, Vol 5 №4, 2012.
Konert A. Compensatio lucre cum damno en derecho polaco, Revista Hispano Chilena de Derecho Procesal Civil №5, 2011.
Konert A. Compensation for non-pecuniary damage caused by lost of baggage - comments for C-63/09 Axel Walz v. Clickair S.A. case, Europejski Przegląd Sądowy №10, 2011.
Konert A. Damages Resolution for the Victims of the Presidential Flight Air and Space Law Volume XXXVIII №2/2013.
Konert A. De la compensacion lucri cum damno en derecho polaco. Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidade da Coruña Vol. 17, 2013.
Konert A. Definition of "delayed flight" - comments for C-83/10 Rodriguez v. Air France, Europejski Przeglad Sadowy №8/2012.
Konert A. Derechos de Los Pasajeros Aereos, Revista de Derecho y Cambio Social, Número 13 - Ańo IV - 2007-2008, Peru.
Konert A. Embarking and disembarking as a condition of air carrier liability, Indian Journal of International Law vol 50 №4, 2010.
Konert A. European Civil Code - against or pro from experienced lawyers perspective. Uczelnia Łazarskiego, 2012.
Konert A. European Vision for Air Passengers. Uczelnia Łazarskiego, 2014.
Konert A. International court of civil aviation - the best hope for uniformity, Indian Journal of International Law Vol. 52, №3, July-September 2012.
Konert A. La circulation des personnes sur le plan international et européen. Editions universitaires europeennes, 2012.
Konert A. Liability in Case of a Bird Strike, Jurysta 10/2008.
Konert A. Liability of a Travel Agency, Jurysta Nr 1/2009.
Konert A. Objective liability in Spanish Civil Law, Ius Novum 3/2010.
Konert A. Odmowa przyjęcia na pokład statku powietrznego według przepisów rozporządzenia 261/2004.
Konert A. Odpowiedzialność producenta systemów antykolizyjnych za szkody spowodowane przez wypadek lotniczy nad Uberlingen [Traffic Collision Avoidance Systems producer’s liability for damage caused by Uberlingen mid-air collision], Ius Novum 2015.
Konert A. Odpowiedzialność za szkodę na ziemi wyrządzoną ruchem statku powietrznego, Wolters Kluwer, 2014.
Konert A. Overbooking in Air Transport, Radca Prawny №4 2007.
Konert A. Prawotwórcza moc trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej – clara non sunt interpretanda? (in:) A.Konert (ed.), Internacjonalizacja i europeizacja prawa lotniczego, Wydawnictwo Uczelni Łazarskiego, Warszawa 2015.
Konert A. Private Law - Rights, Duties & Conflicts, (in: ) Air carriers liabilities for passengers. International Associacion of IT Lawyers. 2010.
Konert A. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny №4/2013.
Konert A. Special Protection of Disabled Persons and Persons with Reduced Mobility when Travelling by Air – Regulation (EC) No 1107/2006, McGill Annals of Air and Space Law , Vol.XXIII 2008.
Konert A. Terroryzm lotniczy - problematyka kompensacji szkód Państwo i Prawo №3, 2013.
Konert A. Ubezpieczenia lotnicze. Wolters Kluwer, 2014.
Konert A. Wycieczki lotnicze - aspekty prawne (w:) Odpowiedzialność biur podróży a ochrona klientów w prawie polskim i Unii Europejskiej (red.) M. Nesterowicz, Toruń 2013.
Konert A. Zakres zastosowania Rozporządzenia 261/2004 - glosa do wyroku TS (czwarta izba) z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie C-173/07 Emirates Airlines Direktion für Deutschland v. Dietherowi Schenkelowi, Europejski Przegląd Sądowy №4/2014.
Konert A. Zryczałtowane odszkodowanie za opóźniony lot - glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 19.11.2009 r. w sprawach połączonych: C-402/07 i C-432/07 Sturgeon vs. Air France, Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - №2/2013.
Konert A., Hans Ephraimson-Abt. Disabled Persons in the EU, Canada and in the US, Air and Space Law 3/2008.
Konert A., Kasprzyk P., Rycak M., Czas pracy personelu latającego w lotnictwie cywilnym [Air cabin crew working hours in civil aviation], Monitor Pracy 8/2015.
Konert A., Katarzyna Jaworek, Jakub SznajderKatarzyna. Problematyka odpowiedzialności Skarbu Państwa oraz innych podmiotów za szkody wyrządzone na skutek zderzenia statków powietrznych ze zwierzętami, Ius Novum 1/2014.
Konert A., Urlich von Jeinsen. Are Non Pecuniary Damages Recoverable in Europe?- A Comparison, McGill Annals of Air and Space Law, Vol.XXIV 2009, Montreal. 2009.
PAGE из 0 ( TOTAL RECORDS)
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я

Наши эксперты и преподаватели